Meksika — Madaniy Etiket — Diplomat

Meksika ijtimoiy stratifications yaxshi-belgilangan qaerda sinf-ongli juda jamiyat hisoblanadi. Yuqori sinf Mexicans ularni ostidan ular topish vazifalari bilan qo’llarini iflos bo’lmaydi. Fatalism hissini hayot orqali o’z yo’lini asosan preordained ekanligini his qiladigan ko’pchilik Mexicans orasida juda kuchli bo’ladi. Kuchli munosabat deyarli tug’ma Meksika erkaklarda inculcated, va machismo Meksika madaniyatini shakllantirishda tarqalgan rol o’ynaydi. Meksika ijtimoiy stratifications qaerda sinf-ongli juda jamiyat hisoblanadi yaxshi-belgilangan. Yuqori sinf Mexicans ularni ostidan ular topish vazifalari bilan qo’llarini iflos bo’lmaydi. Fatalism hissini hayot orqali o’z yo’lini asosan preordained ekanligini his qiladigan ko’pchilik Mexicans orasida juda kuchli bo’ladi. Kuchli munosabat deyarli tug’ma Meksika erkaklarda inculcated, va machismo…