submit


ichiga yosh ayollar noqonuniy yo’l bilan narsalar olib keyin zindonda sakkiz yil uchun hukm qilindi

About